Prop. 24 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget