Prop. 25 L (2009-2010)

Endringar i lov om Statens pensjonsfond

Endringar i lov om Statens pensjonsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget