Prop. 25 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Følg proposisjonen på Stortinget