Prop. 26 L (2010–2011)

Endringar i mineralloven (innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr)

Endringar i mineralloven (innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget