Prop. 26 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget