Prop. 26 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget