Prop. 28 S (2009-2010)

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet)

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget