Prop. 29 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget