Prop. 30 L (2009-2010)

Endringer i utlendingsloven

Endringer i utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget