Prop. 30 L (2010–2011)

Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)

Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget