Prop. 30 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget