Prop. 31 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget