Prop. 32 L (2009-2010)

Endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie)

Endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget