Prop. 32 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget