Prop. 32 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget