Prop. 34 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget