Prop. 36 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget