Prop. 36 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget