Prop. 36 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget