Prop. 37 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget