Prop. 38 S (2009-2010)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om ­innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om ­forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, ­langtidsferieprodukter, videresalg og bytte)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget