Prop. 39 L (2010–2011)

Endringer i lov om Innovasjon Norge

Endringer i lov om Innovasjon Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget