Prop. 39 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget