Prop. 40 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget