Prop. 40 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget