Prop. 40 S (2011–2012)

Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-16)

Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-16)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget