Prop. 40 S (2012–2013)

Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget