Prop. 40 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget