Prop. 42 S (2009–2010)

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget