Prop. 49 S (2009-2010)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget