Prop. 50 S (2009–2010)

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget