Prop. 50 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør i Oppland

Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget