Prop. 52 S (2009-2010)

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget