Prop. 53 S (2009-2010)

Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget