Prop. 53 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget