Prop. 53 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget