Prop. 53 S (2011–2012)

Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon

Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget