Prop. 54 L (2009–2010)

Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.)

Endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget