Prop. 54 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009

Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget