Prop. 57 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal

Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget