Prop. 59 S (2010–2011)

Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget