Prop. 6 S (2012–2013)

Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella – Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella – Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget