Prop. 61 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget