Prop. 61 S (2010–2011)

Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter

Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget