Prop. 7 L (2011–2012)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2011)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2011)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget