Prop. 70 L (2011–2012)

Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget