Prop. 72 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven

Endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget