Prop. 72 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Endringer i folketrygdloven

Endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget