Prop. 75 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget