Prop. 75 S (2010–2011)

Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget