Prop. 79 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget