Prop. 79 L (2010–2011)

Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget