Prop. 81 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Endringar i veglova og vegtrafikkloven

Endringar i veglova og vegtrafikkloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget