Prop. 88 S (2011–2012)

Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget