Prop. 89 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget