Prop. 89 L (2011–2012)

Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget