Prop. 91 L (2011–2012)

Endringer i plan- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget